Lista stron:

Metody organizacji pracy

Kanban
Kanban

Oferuję szkolenia z metod, które ułatwiają dobrą organizację pracy i efektywne zarządzanie. Techniki, które promuję to m.in. Agile i Kanban. Ten ostatni to system zaprojektowany w celu sprawnego nawigowania w zmiennym środowisku, wspomagania samoorganizacji i orientacji na klienta. Jest to kompendium wiedzy niezbędne do zarządzania pracą produktową, projektową lub usługową. Pomoże wam ono określić dotychczasowe przyczyny niezadowolenia i podjąć pierwsze kroki na drodze w kierunku ulepszenia organizacji.

plantacja © 2021