Lista stron:

Energia ze światła słonecznego

Instalacje fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne

Firma tworzy systemy umożliwiające czerpanie energii ze światła słonecznego. Instalacje fotowoltaiczne oferowane są osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom z różnych branż, np. rolniczych czy przemysłowych. Proponowane są duże konstrukcje jak farmy solarne czy magazyny energii, a także montaż lamp czerpiących energię ze światła słonecznego. Firma działa w duchu ekologii i oszczędności - poza zakupem i założeniem urządzeń, system nie generuje dodatkowych kosztów. Można również skorzystać z dofinansowania oferowanego przez gminy.

plantacja © 2022