Lista stron:

Efekt postępowania upadłościowego

oddłużenie
oddłużenie

Osoby zmagające się z niezawinioną niewypłacalnością finansową mają prawo do złożenia, przy spełnianiu określonych warunków, wniosku o upadłość konsumencką, w czym świadczy pomoc nasza kancelaria prawna. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, sprawa trafia do odpowiedniego organu i rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Efektem postępowania jest oddłużenie, czyli umorzenie należności, których nie można spłacić. Następuje ono po likwidacji majątku, który się spienięża i przekazuje wierzycielom zgodnie z harmonogramem spłat.

plantacja © 2021