Lista stron:

Wskazówki, jak działać według procedur RODO

polityka bezpieczeństwa informacji
polityka bezpieczeństwa informacji

Każdy administrator danych ma nałożony prawnie obowiązek wdrożenia takiego dokumentu. Polityka bezpieczeństwa informacji, nazywana także ochroną danych, ma za zadanie udowodnić, że dana firma działa zgodnie z wytycznymi RODO. Na naszej stronie znajdziecie wzory oraz szablony dokumentów - ułatwią Wam one przygotowanie wersji odpowiedniej dla przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że wypełnienie jakiegokolwiek szablonu powinno być poprzedzone analizą firmy, jej mocnych i słabych stron - tylko wtedy dokumentacja może zostać przygotowana poprawnie.

plantacja © 2019