Lista stron:

Gospodarowania szkodliwymi odpadami

Odpady niebezpieczne Poznań
Odpady niebezpieczne Poznań

Działanie na rzecz ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego z nas. W naszej poznańskiej firmie wyspecjalizowaliśmy się właśnie w usługach, dzięki którym odpady niebezpieczne są bezpiecznie odebrane, przetransportowane i przetworzone zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawnymi. Czyli: skupujemy, odbieramy i utylizujemy oleje, tłuszcze, substancje ropopochodne i inne substancje szkodliwe, kłopotliwe w utylizacji. Ponadto zajmujemy się remediacją gleb i zapewniamy wsparcie doradcze z zakresu gospodarki substancjami groźnymi.

plantacja © 2021