Lista stron:

Usługi prawne i księgowe dla firm

Wdrażanie RODO Kraków
Wdrażanie RODO Kraków

Zakres usług naszego biura w Krakowie obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków oraz ryczałtów oraz ewidencjonowanie środków trwałych. Na życzenie klienta przygotowujemy opinie, sporządzamy umowy cywilnoprawne oraz wewnętrzne akty prawne. Świadczymy również pomoc z zakresu ochrony danych osobowych, w skład której wchodzi wdrażanie RODO oraz przeprowadzanie regularnych audytów i szkoleń dla pracowników z tej tematyki. Oferujemy także obsługę kadrowo-płacową oraz wstępne i okresowe kursy BHP.

plantacja © 2018